Arıteks Nanotek

Boya Duyarlı Güneş Modülleri

Boya Duyarlı Güneş Pilleri

ÜRÜN DETAYLARI:

Boya duyarlı güneş pili çalışama prensibi;ilk olarak güneş ışınları optik geçirgenliği yüksek olan FTO'dan geçer ve TİO2 üzerine adsorplanmış boya malzemesine ulaşır.Gelen güneş ışınları boyar malzeme tarafından soğurulur ve meydana gelen fotonlar boya mazlemesindeki elektronları uyarırlar.Uyarılan elektron Tio2 moleküllerinin iletim banduna çıkarlar.İletim bandına ulaşan elektron difüzyon yoluyla FTO'ya geçer.Sonra FTO'dan kontak yardımıyla elektron devreye ulaşır.Başlangıç durumuna göre elektron kaybetmiş olan boya molekülü ilk durumuna dönmek için iyodür/tri-iyodür redox çözeltisinden bir elektron alır.Alınan bu elektron karşıt elektrot dediğimiz platin kaplı FTO camına ulaşır.Son olarakiyodür/tri-iyodür iyon çözeltisine gelen elektron tarafından sistemin indirgenmesi ile döngü tamamlanmış olur.Modül Alan: 400 cm2
Aktif Alan: 224,77 cm2
Reaktör Hücre Kalınlığı: 50 ± 5 mikron
Hücre Sayısı: 19
Modül Bağlantı: Z Tipi
Açık Devre Voltajı: 11 V
Kısa Devre Akım Yoğunluğu: 80 mA
Ürün Kodu Miktar Stok Fiyat
1620-2020 1(Adet) 20(Adet) 2550TL


Uygulama performansı


ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
STABİLİTE
UV DAYANIMI
UYGULAMA KOLAYLIĞI